Tankar kring Halmstads Strandliv

Med anledning av Alliansens avsiktsförklaring om att bland annat utveckla stränderna vill jag här berätta om Centerpartiets tankar kring hur Halmstads stränder ska utvecklas. Tankar som formades när jag och Henrik Andersson reste mellan stränderna vid hav och sjöar och träffade människor på plats i somras.

Genom en resa mellan stränderna vid havet och vid sjöarna i Halmstad har vi kunnat konstatera att Halmstad har ett fantastiskt utbud, vilket vi visserligen redan visste. Mångfalden av strandliv är magnifik och något vi som Halmstadbo kan vara riktigt stolta över. Vi har ändå samtidigt lagt märke till att det skiljer i skötsel och standard rätt rejält mellan olika stränder. Till viss del ska det vara så, men vi anser ändå att det skiljer för mycket mellan stränderna norr om Halmstad jämfört med söder om. Under vår ”strandresa” har vi också mött näringsidkare inom restaurang- och besöksnäringen som vittnar om att den så kallade dubbelstöten med höjd arbetsgivaravgift för unga och höjd restaurangmoms kommer öka ungdomsarbetslösheten.
Vi ser en mängd förbättringsmöjligheter för våra stränder och har följande förslag som vi lokalt i Halmstad skulle vilja göra:
• Utveckla respektive strands styrkor genom att konceptualisera dem.
• Marknadsför strändernas olika koncept/inriktningar
• Gör Östra stranden, Västra stranden, Grötvik och Tylösand till riktiga spjutspetsar i Sverige avseende strandupplevelser med en mängd kommersiella aktiviteter.
• Östra stranden behöver dessutom gemensamma evenemang som drar folk och ger en upplevelse för hela familjen.
• Släpp fram byggnader för allmänna strandnära mötesplatser, såsom restauranger och kaféer för ovannämnda stränder samt vid sjöarna vid Gården Ön och Simlångsgården.
• Sätt upp vollybollsnät och lekplatser på fler stränder.
• Höj standarden på stränderna generellt genom att pröva kommersiella krafter bla för att modernisera wc-standarden och erbjuda service med solstolar/solsängar.
• Höj standarden på stränderna i södra delen av Halmstad genom att:
o I Gullbranna ska övergången över Genevadsån i Gullbranna säkerställas och skapa möjligheter för en strandnära kiosk.
o I Laxvik ska stränderna hållas fria från strandmållor, lös parkeringsfrågan och se till att en strandnära kiosk finns.
• Skärp underhåll och skötsel av sjöarnas stränder.
• Förbättra vägvisningen till vissa stränder och dess parkeringar.
• Se över parkeringspolicyn på vissa stränder för att minimera risken för böter för våra strandbesökare och för att öka incitamentet för samåkning och kollektivtrafik.
• Full tillgängligheten till stränderna genom vattennära mötesplatser.
• Skapa enkla ombyteshytter (finns på Gotlands stränder)
• Säkerställ att kioskerna säljer solskyddsmedel, för minska risken för hudcancer.
• Fler hundbad genom att delar av några stränder kan användas av hundar.

Skulle du vilja bosätta dig i en hållbar och miljöprofilerad stadsdel?

Föranlett av Alliansens avsiktsförklaring om bland annat Tullkammarkajen skrev jag och Per Ankersjö (C),
Stadsmiljöborgarråd Stockholms stad, nedannämnda artikel när jag ordnade en resa för samhällsbyggnadsutskottet att åka till Stockholm för att ta del av deras arbete med att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en hållbar stadsdel. Det var ett givande besök som har resulterat i att vi nu har slagit fast processen för hur Tullkammarkajen ska växa fram och starta att byggas 2020. Vidare kommer en delegation med tjänstemän följa upp resan med att åka till Stockholm för att mer i detalj dra lärdom av deras arbete av att få fram en hållbar stadsdel.

Centerpartiet vill bygga hållbara stadsdelar
När nya stadsdelar utvecklas måste vi ta chansen att bygga hållbart ur såväl ekologisk, social som ekonomisk synvinkel. Vid nybyggnation – och framförallt vid nybyggnation av ett helt nytt område – har vi möjligheten att skapa hållbara stadsdelar.
I Halmstad är vi just nu i en fas då planeringen av ett helt nytt bostads- och verksamhetsområde ska ta form vid Tullkammarkajen. I Stockholm pågår också planering för en ny stadsdel kallad Norra Djurgårdsstaden, som ska bli en hållbar sådan. Idag inleder därför en delegation från Halmstad ett besök i Stockholm för att få ta del av hur arbetet i Stockholm genomförs för att få till en hållbar stadsdel.
På Tullkammarkajen liksom i Norra Djurgårdsstaden finns definitivt den ekonomiska möjligheten att planera området ur ett hållbarhetsperspektiv. Båda områdena har exempelvis attraktiva geografiska lägen. Den attraktiviteten ska vi utnyttja genom att ställa höga krav på att områdena byggs på ett ekologiskt hållbart sätt. Vi vill till exempel se att stadsdelen blir helt gift- och fossilfri. Det handlar om att allt ifrån att välja rätt byggmaterial till dagvatten- och sophantering, eller till att få stadsdelen att bli helt självförsörjande på el. Kanske till och med ge överskott på el. Detta är möjligt genom ett systemtänk där vatten, avlopp, avfallshantering och energi hänger ihop. Ofta genom nya innovationer som driver på forskning och skapar nya svenska jobb inom miljötekniksektorn.
Men en hållbar stadsdel skapar också förutsättningar för individen att göra hållbara val. Det kan ske genom att man med lätthet kan välja hållbara transportmedel såsom cykel, tåg eller kollektivtrafik istället för bil. Det kan ske genom att man har nära till en mer komplett avfallshantering. Eller genom att man kan välja att odla i liten skala oberoende av boendeform.
I en hållbar stadsdel finns grönskande och levande utomhusmiljöer. Inslag som stadsodling, parker och möjligheter till fysisk aktivitet är en självklarhet. Helt enkelt miljöer som människor vill vistas och bo i och som man mår bra av.
Som centerpartister anser vi det självklart att man kan påverka klimatpolitiken genom lokala beslut. Vi vill skapa ett hållbart samhälle där människor kan göra hållbara val och leva fullständigt hållbart. Att bygga hållbara stadsdelar är idag möjligt – om man gör rätt från början.

Henrik Oretorp (C)
Kommunråd Halmstad

Per Ankersjö (C)
Stadsmiljöborgarråd Stockholms stad

Katastrof

Precis inkommen efter att ha tillbringat eftermiddagen för att med egna ögon se översvämningarna. Det är tungt – framförallt att träffa människorna som är drabbade. Flera lägenheter och hus står under vatten framförallt i Getinge. Det råder en febril aktivitet hos många människor för att bygga skyddsvallar, pumpa och rädda det som räddas kan. Vatten har en mycket stor kraft och maktlösheten man känner är stor när vattennivån stiger. Nu håller vi tummarna för att det slutar stiga och så fort som möjligt börjar sjunka undan och att det inte kommer mer regn, även om väderleksrapporterna säger något annat.
När det här är över måste vi självkritiskt ställa oss frågan om inte detta hade kunnat undvikas, men framförallt vad gör vi både i det korta och långa perspektivet för att det inte ska hända igen. Svaren på detta tar vi som sagt när allt är över.

Låt mig leda kommunen

Nu har mina valaffischer kommit upp i hela kommunen. Det kan väl inte undgå någon vad jag vill – att få fortsätta vara med och leda kommunen. Jag har lett arbetet med att få Halmstad till att idag ha en av de mest effektiva samhällsbyggnadsprocesserna i Sverige, men jag vill ha mer att säga till om. Jag vill leda arbetet med att få mer närlagad och närodlad mat till våra äldre och till våra barn i kommunen. Dessutom vill jag leda arbetet med att förenkla för företag i det korta perspektivet, samt göra Halmstad till en giftfri och fossilfri kommun i det längre perspektivet.

Och jag vill leda kommunen med hjärna, hjärta och mage. Hjärna är väl självklart för alla – att se till att få fram ett bra beslutsunderlag från tjänstemännen som man lätt kan läsa på och ta ställning till. Men det räcker inte alltid menar jag, för man måste få följa sitt hjärta ibland – inte minst i en stad som har tre hjärtan – och sin passion och övertygelse.

Slutligen måste man våga följa sin magkänsla ibland och våga ta de där långsiktiga besluten som inte alltid kan beskrivas i ett beslutsunderlag. Som att våga ta fajten för närproducerad mat, som det för några år sedan raljerades över, men som idag blir mer och mer en självklarhet hos oss alla.

Och glöm inte kryssa Henrik Oretorp, när du väljer Centerpartiets valsedel.

Outdoor – Friluftsliv och utomhussport

På väg hem från cykelvasan och att jag förra veckan vandrade i ett av Halmstads alla underbara naturreservat förstår man nog att dessa frågor intresserar mig. Just cykelvasan (och för den delen skidvasan) är härliga upplevelser för en rent personligen. Om man lyfter blicken så är det såklart också ett fantastiskt arrangemang för bygden och orterna. Det skapar arbete för många och ökar omsättningen för hotell, stuguthyrning, restauranger mm. Att utveckla fler utomhustävlingar i Halmstad är jag övertygad om är ett riktigt bra sätt att förlänga sommarsäsongen för hela besöksnäringen i kommunen. På sommaren tar vi redan emot många besökare som ska övernatta, så därför finns allt här redan. Jag tycker därför att det är mycket glädjande över att cykelklubbar och -entuiaster nappade på kommunens erbjudande och nu är så engagerade att de vill skapa Nordens bästa MTB-arena. Jag kommer följa utvecklingen noga och vill gärna se fler evenemang utvecklas i vår kommun.
För tredje året i rad var jag med mina döttrar ute och vandrade, så nu är det en tradition (har inte kunnat börja tidigare för de är inte så gamla). Vi har valt att vandra i olika naturreservat varje gång och det är lika fantastiska miljöer man möter varje gång. I samband med kommersiella eller ideella utomhusaktiviteter och -tävlingar ska vi i Halmstad passa på att marknadsföra dessa miljöer. Det visar på vilken bra livsplats Halmstad är och vilka friluftsvärde det finns här.

100 miljoner på ett matlyft för skolor, förskolor och äldreboende

Centerpartiet vill satsa 100 miljoner för att få maten i de offentliga köken att smaka bättre och göra bättre för miljön, säger Annie Lööf i sitt tal idag. Riktigt bra, eftersom att förbättra maten i Halmstad är något jag jobbat med hela mandatperioden från inköp till färdiglagat. Och vi har kommit långt i Halmstad med över 90 % lagat från grunden, direktiv om att maten ska lagas så nära ”kunden” som möjligt, ökad andel ekologisk och framförallt ökad andel närodlade råvaror.
Varför är detta viktigt. Ja precis som Annie säger:
”Maten är mer än det vi stoppar i munnen. Maten är levande landsbygd. Djur som betar och hagar som är öppna.
Maten är gifter som sprids – eller inte sprids.
Maten är skillnaden mellan att klara klimatutmaningen, eller att misslyckas.

Hur vi vill att vår värld ska se ut bestäms av vad vi gör.
Det är din röst
Det är du som bestämmer och det är bara några dagar kvar till ödesvalet 2014.
Och vi tänker sätta HÅLLBAR MAT på agendan.”

Salt – en valfråga!

Jag tycker att framtidens utveckling av Tylösand och Halmstad är så viktig att den måste avgöras av ett val, eftersom det verkar som att det i dagsläget är svårt att finna en säker majoritet för bevarande av Salt. För det handlar faktiskt om hur Halmstad ska uppfattas som destinationsort, om Tylösands framtida utveckling och i förlängningen hur det påverkar det starka varumärket Tylösand. Det handlar också om möjligheten att etablera strandnära mötesplatser i Grötvik och Östra stranden. Om möjligheten för det populära caféet Söderpiren på Västra stranden att få vara kvar. Enligt den snart antagna Översiktsplanen är alla partier i kommunstyrelsen överens om att utveckla strandnära mötesplats på fyra ställen utmed vår långa kust. Lyckas vi inte med Salt då undrar jag hur vi ska lyckas med resterande. Jag är övertygad om att det dessutom kommer öka tillgängligheten för fler att komma nära havet och stranden, för alla de som exempelvis inte kan ta sig fram i sand.
Låt utvecklingen utmed Halmstads kust starta med bevarandet av Restaurangen Salt – för alla vi som bor i Halmstad och för alla våra besökare. Utveckla Tylösand!