Pappa – Dotter-samtal

Hemma en kväll själv med döttrarna mina. Underbart, men det var inte vad detta skulle handla om.
Stora dottern har ett gosedjur med sig hem från skolan. Gosedjuret går runt bland skolkompisarna och ska följa med hem till var och en några dagar. Under dessa dagar ska varje elev skriva i en gemensam bok och berätta vad gosedjuret gör tillsammans med familjen. Riktigt roligt att ta del av berättelserna. Gosedjuret heter Kiwi, förresten. Dottern min har skrivit några rader som jag fick läsa och då såg jag att hon skrivit han om gosedjuret. Jag frågade henne varför du skrivit han.
- Han heter ju Kiwi.
- Ja, men måste Kiwi vara en han?
- Jag vet inte.
- Du kan ju inte se att det är en han eller hon?
- Nej, men det står Kiwi på lappen, det är därför han heter Kiwi.
- Men varför är det inte en hon?
- Jag vet inte.
- Men kan inte du skriva hon då?
- Nej, nu kallar vi honom han.

Ja, vad ska man säga. Kiwi måste inte vara en hon, men jag skulle vilja att min dotter hade kunnat förklara varför det var en han eller att jag kunnat känna att hon åtminstone funderat över det. Undrar om de reflekterar över detta i skolan.

Det är inte första gången döttra mina kommer med påstående liknande detta och säkerligen inte heller sista gången. Samtalen lär fortsätta här hemma…..vardagsfeminism som frun min kallar det.

En del av Centerpartiet…..

Varje människa är född fri. En människas frihet kan i grunden endast begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Alla ska kunna bestämma över sina egna liv genom egna och fria val.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är grunden för ett demokratiskt samhälle. Frihet i Centerpartiets mening är inte förunnat de få och de priviligierade. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vårt land.

Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. En offentligt finansierad skola, vård, omsorg, brottsbekämpning och ekonomisk grundtrygghet främjar social rörlighet och värnar omsorgen om varandra.

Särskilt viktigt är att värna varje barns rätt att bli respekterad och att bli sedd för den man är.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.

En del av Centerpartiet…..

Centerpartiet är byggt av människor med starkt internationellt engagemang, i en tradition av global rättvisa och demokratisering. Sedan mitten av förra seklet har centerpartister i praktiskt handling byggt solidaritet från södra Afrika till Östeuropa.

Tydligare än något annat parti tog Centerpartiet, på grundval av allas lika rätt och värde, ställning mot talet om ”social turism” och de så kallade övergångsreglerna och stod framgångsrikt upp för fri rörlighet även för de nya central- och östeuropeiska medlemsstaterna i EU.

Vi lever i globaliseringens era, präglad av snabba förändringar. Teknik och ekonomi knyter människor från avlägsna platser allt närmare varandra. Globaliseringens kraft är i grunden en fantastisk möjlighet. Runt om i världen finns nu en verklig chans att med hjälp av reformer utrota svält, farsoter, fattigdom och nöd. Innovationer sprids snabbt och kommer många till del. Utbytet med omvärlden har gjort både Sverige och andra länder mångfalt rikare.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.

En del av Centerpartiet….

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rätt-visa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.

Äntligen kan detaljplanen för en ny skola och förskola i Steninge……

…..men tyvärr blev det inte så eftersom Socialdemokraterna tar till alla medel, mer eller mindre juste, för att försena min, Centerpartiets och femklöverns vilja och majoritet. Följande inlägg hade jag idag på kommunfullmäktige.

Jag skulle vilja påstå att varje samhälle lever genom sina invånare och sina verksamheter.

Genom att ge människorna i Halmstads orter och vår landsbygd likvärdiga förutsättningar som staden skapar vi livskraft i hela kommunen.

För detta krävs att kommunal och annan service finns att ta del av och
att de gemensamma samhällsfunktionerna inom omsorg och service existerar.
Förutsättningarna ser olika ut, men behoven är de samma.

Och utbudet inom de offentliga och kommersiella verksamheterna måste ständigt ges förutsättningar att utvecklas i hela kommunen i takt med att samhället förändras. En självklarhet enligt mig.

Det lokala engagemanget är en förutsättning för varje orts utveckling.
Det engagemanget ser vi i Holm, i Steninge, i Kvibille, i Harplinge, i Simlångsdalen, i Åled, i Slättåkra för att nämna några. Och det växer.

I Centerpartiet ser vi hela kommunen och vill skapa förutsättningar för tillväxt i våra orter och därför pågår det idag ett stort arbete med nya detaljplaner i våra orter för boende, för verksamhet och för service.

I detta ärende handlar planen om en ny efterlängtad skola och förskola i Steninge, som femklövern kommer att förverkliga.

En del av Centerpartiet….

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt.
Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.
Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.
Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.

Vid veckosluten kommer jag här visa utdrag ur vårt idéprogram.