Katastrof

Precis inkommen efter att ha tillbringat eftermiddagen för att med egna ögon se översvämningarna. Det är tungt – framförallt att träffa människorna som är drabbade. Flera lägenheter och hus står under vatten framförallt i Getinge. Det råder en febril aktivitet hos många människor för att bygga skyddsvallar, pumpa och rädda det som räddas kan. Vatten har en mycket stor kraft och maktlösheten man känner är stor när vattennivån stiger. Nu håller vi tummarna för att det slutar stiga och så fort som möjligt börjar sjunka undan och att det inte kommer mer regn, även om väderleksrapporterna säger något annat.
När det här är över måste vi självkritiskt ställa oss frågan om inte detta hade kunnat undvikas, men framförallt vad gör vi både i det korta och långa perspektivet för att det inte ska hända igen. Svaren på detta tar vi som sagt när allt är över.

Låt mig leda kommunen

Nu har mina valaffischer kommit upp i hela kommunen. Det kan väl inte undgå någon vad jag vill – att få fortsätta vara med och leda kommunen. Jag har lett arbetet med att få Halmstad till att idag ha en av de mest effektiva samhällsbyggnadsprocesserna i Sverige, men jag vill ha mer att säga till om. Jag vill leda arbetet med att få mer närlagad och närodlad mat till våra äldre och till våra barn i kommunen. Dessutom vill jag leda arbetet med att förenkla för företag i det korta perspektivet, samt göra Halmstad till en giftfri och fossilfri kommun i det längre perspektivet.

Och jag vill leda kommunen med hjärna, hjärta och mage. Hjärna är väl självklart för alla – att se till att få fram ett bra beslutsunderlag från tjänstemännen som man lätt kan läsa på och ta ställning till. Men det räcker inte alltid menar jag, för man måste få följa sitt hjärta ibland – inte minst i en stad som har tre hjärtan – och sin passion och övertygelse.

Slutligen måste man våga följa sin magkänsla ibland och våga ta de där långsiktiga besluten som inte alltid kan beskrivas i ett beslutsunderlag. Som att våga ta fajten för närproducerad mat, som det för några år sedan raljerades över, men som idag blir mer och mer en självklarhet hos oss alla.

Och glöm inte kryssa Henrik Oretorp, när du väljer Centerpartiets valsedel.

Outdoor – Friluftsliv och utomhussport

På väg hem från cykelvasan och att jag förra veckan vandrade i ett av Halmstads alla underbara naturreservat förstår man nog att dessa frågor intresserar mig. Just cykelvasan (och för den delen skidvasan) är härliga upplevelser för en rent personligen. Om man lyfter blicken så är det såklart också ett fantastiskt arrangemang för bygden och orterna. Det skapar arbete för många och ökar omsättningen för hotell, stuguthyrning, restauranger mm. Att utveckla fler utomhustävlingar i Halmstad är jag övertygad om är ett riktigt bra sätt att förlänga sommarsäsongen för hela besöksnäringen i kommunen. På sommaren tar vi redan emot många besökare som ska övernatta, så därför finns allt här redan. Jag tycker därför att det är mycket glädjande över att cykelklubbar och -entuiaster nappade på kommunens erbjudande och nu är så engagerade att de vill skapa Nordens bästa MTB-arena. Jag kommer följa utvecklingen noga och vill gärna se fler evenemang utvecklas i vår kommun.
För tredje året i rad var jag med mina döttrar ute och vandrade, så nu är det en tradition (har inte kunnat börja tidigare för de är inte så gamla). Vi har valt att vandra i olika naturreservat varje gång och det är lika fantastiska miljöer man möter varje gång. I samband med kommersiella eller ideella utomhusaktiviteter och -tävlingar ska vi i Halmstad passa på att marknadsföra dessa miljöer. Det visar på vilken bra livsplats Halmstad är och vilka friluftsvärde det finns här.

100 miljoner på ett matlyft för skolor, förskolor och äldreboende

Centerpartiet vill satsa 100 miljoner för att få maten i de offentliga köken att smaka bättre och göra bättre för miljön, säger Annie Lööf i sitt tal idag. Riktigt bra, eftersom att förbättra maten i Halmstad är något jag jobbat med hela mandatperioden från inköp till färdiglagat. Och vi har kommit långt i Halmstad med över 90 % lagat från grunden, direktiv om att maten ska lagas så nära ”kunden” som möjligt, ökad andel ekologisk och framförallt ökad andel närodlade råvaror.
Varför är detta viktigt. Ja precis som Annie säger:
”Maten är mer än det vi stoppar i munnen. Maten är levande landsbygd. Djur som betar och hagar som är öppna.
Maten är gifter som sprids – eller inte sprids.
Maten är skillnaden mellan att klara klimatutmaningen, eller att misslyckas.

Hur vi vill att vår värld ska se ut bestäms av vad vi gör.
Det är din röst
Det är du som bestämmer och det är bara några dagar kvar till ödesvalet 2014.
Och vi tänker sätta HÅLLBAR MAT på agendan.”

Salt – en valfråga!

Jag tycker att framtidens utveckling av Tylösand och Halmstad är så viktig att den måste avgöras av ett val, eftersom det verkar som att det i dagsläget är svårt att finna en säker majoritet för bevarande av Salt. För det handlar faktiskt om hur Halmstad ska uppfattas som destinationsort, om Tylösands framtida utveckling och i förlängningen hur det påverkar det starka varumärket Tylösand. Det handlar också om möjligheten att etablera strandnära mötesplatser i Grötvik och Östra stranden. Om möjligheten för det populära caféet Söderpiren på Västra stranden att få vara kvar. Enligt den snart antagna Översiktsplanen är alla partier i kommunstyrelsen överens om att utveckla strandnära mötesplats på fyra ställen utmed vår långa kust. Lyckas vi inte med Salt då undrar jag hur vi ska lyckas med resterande. Jag är övertygad om att det dessutom kommer öka tillgängligheten för fler att komma nära havet och stranden, för alla de som exempelvis inte kan ta sig fram i sand.
Låt utvecklingen utmed Halmstads kust starta med bevarandet av Restaurangen Salt – för alla vi som bor i Halmstad och för alla våra besökare. Utveckla Tylösand!

IT i skolan

Eller som det egentligen heter Informations- och Kommunikationsteknologi – IKT. Det handlar om hur man kan digitalisera skolan genom lärplattor, cleverboard, datorer, sociala medier mm.
Det jag nu sett under nästan två dagar på SETT2014-mässan är imponerande. Hur IKT demokratiserar utbildningen, hur IKT kan fungera som en katalysator för pedagogisk utveckling, hur IKT gör det möjligt att mer individualisera utbildningen och mycket mer.

Och jag får frågan rätt ofta varför jag engagerar mig i denna fråga och varför jag sett till att det också satsats pengar på detta i skolan via planeringsdirektivet.
Enkelt att svara på. Vilar på två ben. Det ena är att IKT i skolan gör det möjligt att bättre möta varje elev på sin nivå och därigenom få en bättre individuell utveckling. Det andra är att det inte får bli en klassfråga – en digital klyfta i samhället.

Eleverna i skolan får inte heller uppleva det som att när man går till skolan ”loggar man ut” och använder gamla redskap jämfört med vad man gör i det vardagliga livet. För IT är en självklar del av barn och ungdomars vardag och kommer så vara resten av deras liv. Och skolan skall ligga i framkant för att vara en attraktiv mötesplats som utbildar morgondagens arbetskraft. Den som tror att IT inte är en självklar del av arbetslivet i framtiden får gärna bevisa det för mig…..

En IKT-satsning innebär inte bara digitala hjälpmedel, såsom nya datorer eller lärplattor, för elever och pedagoger. En IKT-satsning som jag ser det handlar om en helhet. Det handlar om att skapa tid för kunskapande i IKT av pedagoger, satsning på digitala hjälpmedel, en god infrastruktur i skollokalerna för IT samt bredband med hög uppkopplingshastighet från och till skolan, men även till varje hem. Det sistnämnda är viktigt eftersom större och större krav kommer ställas på att kunna vara uppkopplad hemma. Det är en av anledningarna till varför Centerpartiet avsätter och vill avsätta miljarder på bredbandsutbyggnad i hela Sverige.

Plönninges framtid – utveckla inte avveckla

Idag sitter Regionsstyrelsen och beslutar om Plönninges framtid, men det var en bra diskussion inför och under kommunstyrelsen som visar på att Centerpartiet och femklövern tycker det är mycket olyckligt om Plönninge skulle läggas ned. Det gör att jag är förhoppningsfull att dagens beslut åtminstone blir att återremittera ärendet. Dels för att underlaget är på tok för bristfälligt för att ta ett sådant här viktigt strategiskt beslut och dels för att det finns möjligheter att utveckla Plönninge. En linje som Centerpartiet drivit länge är att hitta samverkansmöjligheter med den kommunala skolan och förslag finns framme att göra det inom fordonsbiten. För jobben, den gröna näringen och för Halmstads skull hoppas jag verkligen regionsstyrelsen tar sitt förnuft till fånga.