Ett kort referat från Centerstämman

Nu är Centerpartiets stämma i Karlstad avslutad. 19 av totalt 521 ombud var från Halland som bidrog till att utforma en hållbar politik för framtiden med tydligt fokus på jobb, företagande, miljö och landsbygd och här följer några ställningstagande som stämman gjorde som är viktiga ur inte minste ett Halländskt perspektiv:

Att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 % förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning.

Att intensifiera sitt arbete med frågorna om ursprungsmärkning för att på så vis stärka svensk livsmedelsproduktion genom att fortsätta driva på för obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel inom hela EU. Att krav på ursprungsmärkning även gäller sammansatta livsmedel.

Att mycket små vattendrag och diken helt undantas från det generella strandskyddet så att samma regler kommer att gälla över hela landet.Att förtydliga lagstiftningen angående strandskydd i miljöbalken så att tillämpningen blir mer rättssäker och likvärdig i hela Sverige.

Att se över strandskyddslagen för att kunna bygga strandnära i glesa områden. Vi tog också beslut om att se över strandskyddsbestämmelserna så att enstaka möjligheter ges att skapa attraktiva, tillgängliga och tilltalande mötesplatser utmed kusten i hela Sverige, precis som det många söker när man åker utomlands.

Vidare tog stämman beslut om att som sanktion skall det vara möjligt för kommunen att ta över förpacknings- och tidningsinsamlingen när FTI missköter sitt uppdrag. På så sätt tror stämman att vi skall få bättre insamlingsservice för medborgarna.

Att se över maxtaxan inom barnomsorgen för att möjliggöra högre avgift för de med högst inkomst för att öka kvaliteten i barnomsorgen. Avgiften för maxtaxan är inte höjd sedan den infördes för drygt 10 år sedan!

Vi tog också tydliga beslut för att stärka skyddet för åkermarken och att den absolut bästa i klass 9 och 10 ska klassas som riksintresse och att det starka skydd som jordbruksmarken har idag i miljöbalken tillämpas på ett sätt som likställer den med andra viktiga områden som kan tas i anspråk för exploatering. Ett oerhört viktigt beslut för vår framtida livsmedelsförsörjning som vi har drivit flera stämmor. Vi ser när vi driver detta i kommunerna att det behövs starkare skydd för den bästa åkermarken.

Det var en mycket lyckad stämma, vi hade många motioner med oss från Halland till stämman och en hel del har blivit positivt bemötta.
Agneta Åkerbergs motion om att höja gränsen för direktupphandling vid offentlig upphandling bifölls. Marie Anderssons motion ang att ta bort den deltidsnorm som råder inom kommuner, landsting och regioner så att de organiserar sitt arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid fick också stämmans gillande.
Henrik Andersson och Harald Lagerstedts motion som går ut på att Centerpartiet verkar för att utifrån den pågående utredningen om jordbruket och trädgårdsnäringens konkurrenskraft tas fram målsättningar för en uthållig tillväxt och ökad produktion för svenskt lantbruk och att detta sker tillsammans med branscherna och handeln.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s