Vi bygger nytt för att höja äldres levnadsstandard

Grunden i alliansens skattepolitik är att det ska löna sig att arbeta så att fler bidrar till att finansiera vår gemensamma välfärd. Vårt välfärdsystem är uppbyggt så att individen under delar av sitt liv får mer än den ger och tvärtom under andra perioder i livet. Därför är det viktigt att vi är många som kan vara med och bidra. Det är det som är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle.
Vi arbetat aktivt för att förbättra situationen för våra äldre ända sedan vi kom till makten. Idag finns en helt annan möjlighet att själv välja vem som ska hjälpa till och med vad. Kvaliteten i vården och omsorgen har ökat enligt de uppföljningar som görs och de som använder kommunens tjänster uppger själva att de är mer nöjda än tidigare.
Påstående om att det i princip inte finns äldre- och serviceboenden stämmer inte. Idag har vi inga köer till kommunens boenden. Däremot lever inte alla boenden upp till den standard vi vill att de ska göra. Därför har vi budgeten satsat på att renovera och bygga nytt i flera år. I maj nästa år öppnar ett nytt boende på Sofieberg. Ett nytt boende till är på gång genom ny- och ombyggnation av Olsgården i Oskarström.
Just nu pågår också ett arbete med att ta fram en strategi för vård- och omsorgsboenden. Ändamålsenliga lokaler och boenden i både kommunal och privat regi är några av de saker som vi tycker är viktiga. När vi bygger nya boenden vill vi också att de ska byggas utmed de stråk som är utpekade i den nya översiktsplanen.
Utmed stråken ska kollektivtrafiken förbättras, boende byggas ut och till orter utmed stråken kommer såväl kommunal som privat service att utvecklas enligt tankarna bakom översiktplanen.
Senast vi diskuterade frågan i förra veckan var vi också eniga om att vi behöver utveckla utbudet av boenden för äldre, för dem som inte behöver bo på ett vård- och omsorgsboende, men som vill ha lite mer trygghet och stöd än vad som finns i det egna hemmet.
När det gäller övriga frågor som Stig- Ove Rick nämner så är det vår bedömning att alla individer bör bedömas utifrån sin situation. Vi håller med dig om att pensionärernas förutsättningar och behov varierar stort. Det behövs därför en mångfald av lösningar för att kunna möta respektive individs behov och förutsättningar till ett bättre liv.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s