Skulle du vilja bosätta dig i en hållbar och miljöprofilerad stadsdel?

Föranlett av Alliansens avsiktsförklaring om bland annat Tullkammarkajen skrev jag och Per Ankersjö (C),
Stadsmiljöborgarråd Stockholms stad, nedannämnda artikel när jag ordnade en resa för samhällsbyggnadsutskottet att åka till Stockholm för att ta del av deras arbete med att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en hållbar stadsdel. Det var ett givande besök som har resulterat i att vi nu har slagit fast processen för hur Tullkammarkajen ska växa fram och starta att byggas 2020. Vidare kommer en delegation med tjänstemän följa upp resan med att åka till Stockholm för att mer i detalj dra lärdom av deras arbete av att få fram en hållbar stadsdel.

Centerpartiet vill bygga hållbara stadsdelar
När nya stadsdelar utvecklas måste vi ta chansen att bygga hållbart ur såväl ekologisk, social som ekonomisk synvinkel. Vid nybyggnation – och framförallt vid nybyggnation av ett helt nytt område – har vi möjligheten att skapa hållbara stadsdelar.
I Halmstad är vi just nu i en fas då planeringen av ett helt nytt bostads- och verksamhetsområde ska ta form vid Tullkammarkajen. I Stockholm pågår också planering för en ny stadsdel kallad Norra Djurgårdsstaden, som ska bli en hållbar sådan. Idag inleder därför en delegation från Halmstad ett besök i Stockholm för att få ta del av hur arbetet i Stockholm genomförs för att få till en hållbar stadsdel.
På Tullkammarkajen liksom i Norra Djurgårdsstaden finns definitivt den ekonomiska möjligheten att planera området ur ett hållbarhetsperspektiv. Båda områdena har exempelvis attraktiva geografiska lägen. Den attraktiviteten ska vi utnyttja genom att ställa höga krav på att områdena byggs på ett ekologiskt hållbart sätt. Vi vill till exempel se att stadsdelen blir helt gift- och fossilfri. Det handlar om att allt ifrån att välja rätt byggmaterial till dagvatten- och sophantering, eller till att få stadsdelen att bli helt självförsörjande på el. Kanske till och med ge överskott på el. Detta är möjligt genom ett systemtänk där vatten, avlopp, avfallshantering och energi hänger ihop. Ofta genom nya innovationer som driver på forskning och skapar nya svenska jobb inom miljötekniksektorn.
Men en hållbar stadsdel skapar också förutsättningar för individen att göra hållbara val. Det kan ske genom att man med lätthet kan välja hållbara transportmedel såsom cykel, tåg eller kollektivtrafik istället för bil. Det kan ske genom att man har nära till en mer komplett avfallshantering. Eller genom att man kan välja att odla i liten skala oberoende av boendeform.
I en hållbar stadsdel finns grönskande och levande utomhusmiljöer. Inslag som stadsodling, parker och möjligheter till fysisk aktivitet är en självklarhet. Helt enkelt miljöer som människor vill vistas och bo i och som man mår bra av.
Som centerpartister anser vi det självklart att man kan påverka klimatpolitiken genom lokala beslut. Vi vill skapa ett hållbart samhälle där människor kan göra hållbara val och leva fullständigt hållbart. Att bygga hållbara stadsdelar är idag möjligt – om man gör rätt från början.

Henrik Oretorp (C)
Kommunråd Halmstad

Per Ankersjö (C)
Stadsmiljöborgarråd Stockholms stad

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s